SDKOs riktlinjer för handläggning av SCC & BCC Tillgänglig för allmänheten
2020-11-23 15:37:15

SDKOs riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer publicerades för första gången i maj 2008 i samband med SSDVs årsmöte

 SDKO Riktlinjer 2016.pdf
John Paoli
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies