Aetoxysclerol
2018-02-23 00:33:10

 

Skleroterapi - behandling av ådernät på benen


Vad är skleroterapi?
 
Skleroterapi är en metod där man injicerar Aetoxysclerol, en kärlirriterande vätska, med en ytterst tunn nål, i de kosmetiskt störande kärlen man önskar få bort på benen.
Kärlen blir irriterade så de löder ihop sig . På så sätt bleknar de av och försvinner.


Hur många behandlingar behöver jag?
 
Oftast behövs  2 till 4-5 behandlingar beroende på storlek, utbredning och hur grova kärlen är. 
 

•Man behandlar vanligen ett mindre område per besök
t.ex. 10 x 10 cm

•Kompression av behandlade kärl förbättrar resultatet

•Vid återbesök kontrollerar man resultatet innan nytt område behandlas

•Resultatet varierar beroende på hudtyp

•3-4 veckor efter injektion bör du komma på återbesök

•Ytterligare injektion av samma område kan göras tidigast efter 6-8 veckor

Det vanliga är att du ser ca 50-60% reduktion av kärlen efter 2 behandlingar.

Vi rekommenderar en årlig uppföljningsbehandling för att behandla nya kärl som har bildats under året som har gått.
Det går inte att få bort kärlbristningarna helt men det blir en betydande förbättring.


Gör det ont?
 
Medlet som används är lokalbedövande. Så det känns inte mycket när du behandlas.
 
Behandlar ni även åderbråck?
 
Nej, vi behandlar endast de fina ådernäten på benen. 
Om man har tjocka åderbråck måste man söka kärlkirurg för hjälp.

Kan alla personer behandlas? 
 
Man ska inte behandla gravida, ammande, diabetiker, personer med onormalt tunn, skör hud och svullna ben, personer med ökad risk för blodproppar.

Är det något som jag ska tänka på efter behandlingen?
 
Vi rekommenderar att du använder stödstrumpa/-or  på benen 3 veckor efter behandlingen. strumpan bärs vecka 1 dag och natt, vecka 2-3 dagtid.  Vid konsultation före behandlingen hjälper vi till med mätning av storlek och anpassade stödstrumpor som du kan köpa på mottagningen i varierande färger och längder. Första dygnet är det bra att sova med stödstrumpan.

Du bör undvika bastubad / bada varmt, simma,  hård fysisk träning / idrott  i en vecka efter behandling, annars vidgar sig kärlen och du får sämre resultat.  Vanlig gång och fysisk aktivitet är bara bra. Man kan återgå direkt till arbetet efter behandling. Undvik att sola de behandlade områdena så länge de ser irriterade ut.
                                                
Biverkningar?

Lite sveda och klåda i det behandlade området kan uppstå några dagar till några veckor. Detta går över av sig själv. Ibland kan det bli en liten blödning/ blåmärke med röd, blå, gul missfärgning  i början och går normalt över av sig själv. 
 I 5 % av fallen kan en långvarig pigmentering uppstå som försvinner normalt långsamt från månader till ett år.
Sårbildning kan uppstå i sällsynta fall (1 %). Användning av stödstrumpor  minskar risken att få pigmenteringar och läkningen gynnas också av detta.
 
När kan jag se effekten av behandlingen?

Det tar allt från 1 till 6 månader innan du ser effekt av behandlingen.

 

Kombinationsbehandling / alternativ behandling av ådernät på ben

Från  februari 2018 finns det alternativ behandling av ådernät på underben med IPL laser. 

En kombinationsbehandling rekommenderas där de allra finaste kärlen bättre kan behandlas med IPL.

För mer information se IPL ådernät.

.

 

   

  

  

  

   3.jpg
 4.jpg
 Bild2 ben.jpg
 Bild 3 ben.jpg
 Bild4 ben.jpg
 
Maria Bleeker
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies