Aktinisk keratos
2021-05-23 15:42:37

Aktinisk keratos 

Aktiniska keratoser (AK) består av ytliga ”cellförändringar”. De orsakas av solens ultravioletta
ljus och är ett resultat av många års sammanlagt solande. De brukar sitta på de delar av huden
som är mest utsatta, som ansikte, decolletage, handryggar och hjässa (hos tunnhåriga).
AK är vanligare och uppkommer tidigare i livet hos personer som lätt bränner sig i solen.
OBS! De allra flesta AK GER INTE UPPHOV TILL CANCER men enstaka kan på lång sikt
övergå i skivepitelcancer.  

  

  

   IMG_3600 lena 48.JPG
 160112x 284 lena 44.JPG
 akk 1.jpg
 akk lena.JPG
 
Thor Bleeker
 
 


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies