Patientinformation
Göran producerade på 1980-talet, oberoende av industrin, dessa mycket uppskattade broschyrer.
De första åren tillhandahölls de av Schering-Plough, och sedan har de först kunnat kopieras från MSD´s hemsida och framöver genom pdf.

Det kan vara svårt att vid konsultationstillfället ta till sig allt som säges, och i broschyren får läsaren en kort beskrivning av sjukdomen, vad man vet om orsaken och behandling i ett normalfall. Som specialist får ibland alternativa behandlingar användas, och det förklaras lättare mot den bakgrund som broschyren ger.

Innehållet har på Görans uppmaning uppdaterats av Håkan Mobacken.

Har Du synpunkter på innehållet så kontakta Thor Bleeker, PDF.
 
Välj kategori
Göran Wennerstens
Övriga


Policy för hantering av Personuppgifter samt hantering av Cookies